Välkommen till Liberalerna Aneby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Jönköpings län

Facebook

Liberalerna i Jönköpings län

I morgon lördag (20/1) håller Nässjö kommunförening valmöte där vi bland annat ska diskutera, debattera och ventilera våra möjligheter inför kommunvalet den 9:e september.

I samband med detta möte kommer även pressmeddelande skickas ut.

Nässjös liberaler värnar de ensamma. Ofrivillig ensamhet medför risk för isolering, ångest och oro. Det kan leda tillökad alkoholkonsumtion och sämre mathållning, nedsatt självkänsla och död i förtid.

Socialstyrelsens undersökningar riktade till de äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende visar att över hälften av de svarande besväras av ensamhet.

Liberalerna i Nässjö Kommun vill arbeta för att:

– Äldre själva ska kunna ta sig in och ut ur sin bostad via hiss om så behövs, vilket ökar livskvalitén och förhindrar isolering.

– Rätt till förebyggande hembesök för personer över 75 år skall erbjudas.

– Fler sociala mötesplatser ska finnas, exempelvis äldremottagning på biblioteken.

Det är bra att pensionärsföreningarna SPF Seniorerna och PRO med flera aktivt driver frågan om problemet med ökad ensamhet för äldre.

Läs mer

Lördag 10 mars 2018 – söndag 11 mars 2018 00:00

Program för toppkandidater 2018

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Friheten att få försörja sig själv

Trygghet Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt